KVKK

  1. Anasayfa
  2. Kurumsal

1. Giriş

DURMAZ PLAZA  (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygunluğun sağlanması adına mevzuat kapsamında Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek, gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, gerek Kanun’un 10. maddesinde düzenlenmekte olan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse de Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunması adına aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politika’yı (“Politika”) Kişisel Veri Sahiplerinin bilgisine sunmaktayız. İşbu Politika kapsamında yapılacak her türlü değişiklik ve değişikliğin yürürlük tarihi [.] alan adlı internet sitemizde paylaşılacaktır.

2. Politika’nın Amacı

İşbu Politika’nın temel amacı; ilgili mevzuata uygun olarak Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Hissedarlarımız; Yetkililerimiz; Personellerimiz; Personel Adaylarımız; Müşterilerimiz; Potansiyel Müşterilerimiz; Tüketicilerimiz; Ziyaretçilerimiz; Gerçek Kişi İş Ortaklarımız; Gerçek Kişi İş Ortağı Adaylarımız; İş Ortaklarımız veyahut İş Ortağı Adaylarımızın Hissedarları, Yetkilileri, Personeli ve Üçüncü Kişiler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verileri Şirketimiz tarafından işlenen Kişisel Veri Sahiplerini bilgilendirmektir. Bu şekilde Kişisel Veri Sahiplerinin, Kişisel Verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması ve bu haklardan haberdar olması hedeflenmektedir.

3. Politika’nın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

İşbu Politika; aşağıda tanımlanan Veri Sahibi gerçek kişiler için hazırlanmıştır. Şirketimiz işbu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak ve Şirket merkezinde bulundurmak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahiplerini ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmektedir. 

İşbu Politika kapsamında Şirketimiz nezdinde Kişisel Verileri işlenen Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Kvkk bilgileri için  Tıklayınız..